ร่วมงานกับ ASCGroup

ASCGroup Careers

Outsourcing คืออะไร? Outsourcing เป็นวิธีการว่าจ้างพนักงาน อีกวิธีหนึ่งที่มีต้นทุนต่ำแต่ได้ผลตอบรับดี หลายบริษัทจึงเลือกใช้การว่าจ้างด้วยวิธีดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนในการจ้างงาน และประเภทของการจ้างงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งก็คือ “IT Outsourcing”

ส่ง Resume

BEGIN YOUR

CAREER JOURNEY

AND GROW WITH US

All Positions

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้