Outsourcing Service

Outsourcing Service
Outsourcing

เราให้บริการจัดหาพนักงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์สูงเพื่อเข้าไปทำงานในแต่ละองค์กร

ติดต่อเรา

IT Outsource

เราจัดหาพนักงานที่มีความสามารถและทักษะด้าน IT ในระดับสูงเพื่อเข้าไปทำงานยังองค์กรของลูกค้า ทีมงานคุณภาพของ ASC จะคัดเลือกพนักงาน ที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยพนักงานนอกจากจะเริ่มงานได้ทันทีแล้ว ก็ยังมีความสามารถหลากหลายด้าน

Non-IT Outsource

เราให้บริการด้านการสรรหาผู้สมัครงานที่ความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กร

บริษัทในเครือ

Advanced Systems Consulting

แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง หรือ ASC เป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาและระบบในด้าน IT แบบบูรณาการ เราบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในด้านไอทีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ในด้าน IT โดยเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้าน IT ที่มีคุณภาพ เป้าหมายของเรานั้นคือการขยายขีดจำกัดของความสามารถเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเข้าถึงหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น และเรายังดูแลลูกค้าคนสำคัญในทุกแง่มุมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และสามารถเติบโตไปด้วยกัน

บริการ

Advanced Personnel and Solutions

APNS มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการด้านการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลของลูกค้าอย่างครบวงจร เราเข้าใจดีว่างานบริหารบุคคลเป็นอุปสรรคที่ท้าทายในการบริการองค์กร แต่เราเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการมีส่วนร่วมของบุคลากร และประสิทธิภาพของบุคลากรนั้นก็เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตขององค์กรได้

บริการ

Advanced Administration Co.,Ltd.

AAC เป็นผู้สรรหาบุคลากรในหลากหลายตำแหน่ง ทั้งในรูปแบบพนักงานสัญญาจ้าง พนักงานประจำ และการโยกย้ายพนักงาน โดยให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งการสร้างระบบการจ่ายเงินเดือน การบริหารโครงการทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในด้านทรัพยากรบุคคลแก่องค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

บริการ

Advanced iservice co. ltd

AI เป็นองค์กรที่ให้บริการแบบครบวงจรตามความต้องการหลักของธุรกิจเฉพาะกลุ่มด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิตอล, Job Portal และ IT Solutions เพื่อการเป็นผู้นำในบรรดาผู้ให้บริการ IT โดยเราผสมผสานนวัตกรรมชั้นเลิศเข้ากับธุรกิจและความชำนาญในด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของแต่ละธุรกิจอย่างเต็มที่

บริการ

บริการอื่นๆ

ติดต่อเรา

Outsource

บริการ Outsource มืออาชีพที่จะช่วยจัดหาพนักงานที่มีทักษะ IT ระดับสูง

อ่านเพิ่มเติม

IT Solution

เราให้บริการด้านไอที การตลาดดิจิตอล และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

HR Consulting

เราให้บริการที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านการว่าจ้างบุคลากรขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้