เกี่ยวกับเรา

ASCGroup เป็นองค์กรที่ให้บริการในด้าน

Outsource Human Resource และ IT Solutions

ด้วยความสามารถหลากหลายด้านของพนักงาน ASCGroup ทำให้เรากลายเป็น 1 ในบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในหลากหลายภาคส่วน ทั้งโทรคมนาคม, ปิโตรเคมี, ยานยนต์, การเงินและการธนาคาร โดยล่าสุด ASCG เฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีที่ 20 เมื่อปี 2019 ที่ผ่านมา

ASC ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2541 โดยในช่วงแรก ภารกิจหลักขององค์กรเน้นไปที่บริการด้านการให้คำปรึกษาแก่กลุ่มบริษัทการเงินและการธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ขยายขอบเขตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อให้องค์กรเป็น 1 ในองค์กรชั้นนำด้านการสรรหาบุคลากรแบบ Outsource ในหลายกลุ่มธุรกิจ รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคาร

วิสัยทัศน์

ASC มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรชั้นนำที่ครอบคลุมด้านการให้บริการ Outsourcing และเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพกับลูกค้าเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

 เสริมความแข็งแกร่งด้วยการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน เพิ่มขีดจำกัดขององค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการปฏิรูปธุรกิจ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้