พันธมิตร

พันธมิตร
Partner Opportunities

โอกาสในการเป็นพันธมิตรกับเรา เนื่องจาก ASCGroup กำลังเติบโตเป็นผู้นำในด้านการบริการสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟร์แวต์และดิจิตอลในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินงานต่อและขยายกิจการของเราไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเร็วๆ นี้ เรายินดีที่จะเปิดโอกาสในการพูดคุยเพื่อร่วมมือกันในการเป็นพันธมิตร สำหรับพันธมิตรอาจเป็นบุคคล ธุรกิจ องค์กรที่มีความสนใจ โรงเรียน รัฐบาล หรือหลายภาคส่วนร่วมกัน

เป็นพันธมิตรกับเรา

** ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท เอเอสซี กรุ๊ป ( ASCGroup ) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค (Personal Data Protection Policy ) ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยนโยบายได้อธิบายถึงการปฎิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่นการเก็บรวบรวม การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้